Bildiriler Kitabı

Bildiriler Kitabı

VI. Kamu Politikaları Çalıştayı'na kabul edilen bildiriler yayınlanmıştır:

0. Prof Dr. Göktuğ MORÇÖL Kamu Politikaları Çözümlemelerinde Yöntem Sorunları Semineri

1. TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİM POLİTİKALARININ ANALİZİ: PAYDAŞLAR, ETKİNLİK ve SORUNLAR
Araş. Gör. Bulut DOĞAN

2. BİR KAMU POLİTİKASININ ANALİZİ: TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARAP
Araş. Gör. Veysel ERAT

3.POLİTİKA TRANSFERİ VE YASAL - KURUMSAL UYUM SÜRECİ: CUMHURİYET’İN TERCÜME MEVZUAT SEFERBERLİĞİ VE ADLİ ÖRGÜTLENMEDE UYUM SÜRECİ
Yrd. Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR

4.POLİTİKA BİLGİSİ ÜRETİMİ VE YAYILIMININ ORGANİZASYONEL HALİ: DÜŞÜNCE KURULUŞLARI
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖKTAŞ

5. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU POLİTİKALARI ANABİLİM DALI DENEYİMİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ
Prof. Dr. Mete YILDIZ
Araş. Gör. Cenay BABAOĞLU
Araş. Gör. Esra Nur KARAKUŞ

6. SURİYE KRİZİNİN TÜRK KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ: PEST ANALİZİ
Doç. Dr. Arif AKGÜL
Doç. Dr. Alican KAPTI

7. ULUSLARARASI İNSAN HAREKETLİLİKLERİNİN YÖNETİMİ VE GÖÇ POLİTİKALARI
Araş. Gör. Selman Salim KESGİN
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

8. AMME İDARESİ DERGİSİ’NDE KAMU POLİTİKASI ÇALIŞMALARININ İZİNİ SÜRMEK
Araş. Gör. Burcu OLGUN

9. KAMU POLİTİKASI DİSİPLİNİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Doç. Dr. Akif TABAK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARBAK
Talih ÖZTÜRK

>> Bildiri sunumunda yer verilen Powerpoint Sunusu

10. TOPLUMSAL HAREKETLER VE KAMU POLİTİKALARINA KATILIM: AKSU DERESİ VE ÇEVRESİ KORUMA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Abdulkadir AKSOY

11. TÜRK KAMU YÖNETİMİ’NİN STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMİNİN HABERMAS’IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRMESİ
Yrd. Doç. Dr. Lütfi YALÇIN

12.YENİ SENDİKALAR SİYASASININ HAZIRLANMA SÜRECİNDE SENDİKALARIN ROLÜ VE YENİ YASADA SENDİKALARIN KAZANDIKLARI / KAYBETTİKLERİ
Doç. Dr. Ali ŞAHİN
Öğr. Gör. Adnan SÖYLEMEZ