Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 183 289
2. Öğretim Öğrencisi 164 287
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 83 101
Toplam 430 677
Genel Toplam 1107