Staj

Staj

Bölümümüzde Staj yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen yolları tercih edebilirler.

  1. SBK499 Mesleki Uygulamalar seçimlik dersi kapsamında son sınıf öğrencileri 15 AKTS'lik ders yerine Staj yapabilir. Ders kapsamında yapılan stajda staj sigortası üniversitemiz tarafından karşılanır.
  2. Son sınıf olmayan ya da son sınıf olup Bahar yarıyılı dışında bir tarihte staj yapmak isteyenler "Gönüllü Staj" kapsamında Staj Esaslarında belirtilen kriterlere uygun kurum ve kuruluşlarda diledikleri dönemde ders olarak sayılmaksızın staj yapabilirler. Gönüllü stajda SBK499 Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin yükümlülükler (staj defteri, işyeri ziyareti ve işyerinden kapalı zarfta alınacak değerlendirme raporu) istenmez. Öğrenciye staj yaptığına dair herhangi bir belge de verilmez. Gönüllü Staj sürecinde staj sigortası üniversite tarafından karşılanır.

Öğrencilerimiz başvuru formunu DOSYALAR kısmından indirip çıktı alarak doldurduktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir.

SBK499 Mesleki Uygulamalar stajı ile ilgili başvuru tarihleri her yıl Bahar yarıyılı başlangıcında bölüm web sayfası ve panolardan ilan edilir.