Ana Sayfa
Bölümümüz
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Lisans Program Misyonu

Sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki yerel, ulusal ve küresel sorunların farkında olan; bu sorunlara farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen; kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal kurumlar ile piyasanın aradığı niteliklerle donanmış, etik anlayışa sahip bireyler yetiştirmek.

Program Amaçları

  • Öğrencileri siyaset, sivil toplum ve kamu yönetiminin çeşitli alanlarında çalışmak için yeterli teorik ve uygulamalı bilgi ile donanmış uzman veya yönetici adayları olarak yetiştirmek.
  • Kamu sektörü, sivil toplum ve siyasetin farklı alanlarındaki kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunları çözmeleri ve yeniden yapılanmalarına katkı sağlamak için araştırma yapmak, bilgi ve proje üretmek; öğrencilerini bu konuda teşvik etmek.
  • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda nitelikli yayın yapması ve projelerde görev almasını teşvik etmek.

Eğitim Felsefesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş; ders, araştırma ve proje düzeyinde katılımı teşvik eden; teorik bilginin yanında çalışma hayatında ihtiyaç duyulan mesleki ve teknik bilgi ile beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelmiş; mesleki ve bilimsel etik ilkeler ışığında değer üretmeye odaklanmış bir eğitim felsefesine sahiptir.

Hedef Grupları

Siyaset, sivil toplum ve kamu yönetimi ile piyasanın çeşitli alanlarında uzman veya yönetici olarak çalışmak isteyenlerle kamu yönetimi ve siyaset bilimi başta olmak üzere toplumsal ve yönetsel bilimlerin farklı dallarında akademik kariyerini sürdürmek isteyen bireyler.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Üniversitemizin vizyonuna paralel olarak ulusal ve uluslararası ortamda mensubu olmaktan övünç duyulan, ilimiz ve ülkemizin sorunlarına çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapan, üreteceği bilgi ile ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak öncü bir bölüm olmaktır. Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; öğrenci ve akademisyenleriyle birlikte toplumsal sorunların çözümüne yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapan; eğitim teknolojilerini kullanmada öncü; alanında yetkin, araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve etik ilkelere saygılı bireyler yetiştiren bir Bölüm olmaktır.