Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 16-18 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Kamu Politikaları Çalıştayında sunulmak üzere kabul edilen bildirilere DOSYALAR kısmından ulaşabilirsiniz. Daha önce kabul edilen 6 bildiriye ek olarak, yeni gönderilen 26 bildiri özetinden 7’si daha kabul edilmiş ve toplamda 13 bildirinin sunulmasına karar verilmiştir. Bildiri özetleri, iki hakemin değerlendirmesinin ardından verilenpuanların toplamına göre kabul edilmiştir.  

Çalıştay kapsamında genişletilmiş özetlerin son gönderim tarihi 31 Ağustos 2015 olarak belirlenmiştir. Olası gecikmeleri önlemek amacıyla, genişletilmiş bildiri özetlerini belirtilen süreyi aşmayacak şekilde göndermenizi rica ederiz. Yeniden düzenlenen yazım kuralları ve diğer şartlara ilişkin bilgiye sbf.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9822/35091/vi-kamu-politikalari-calistayi  adresinden ulaşabilirsiniz. Konaklama ve diğer konulara ilişkin detaylı açıklama ileriki tarihlerde duyurulacaktır.

Çalıştaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder Sakarya’da görüşmeyi dileriz.