Ana Sayfa
Akademik Kadro
Eski Öğretim Elemanları

Eski Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İbrahim Erol Kozak

1948 yılında Konya'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Konya'da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1968). Kısa bir süre yaptığı Maiyet Memurluğundan sonra Atatürk Üniversitesi'ne Sosyal Siyaset asistanı olarak girdi. «Erzurum İlinin Nüfus, İşgücü, İstihdam Meseleleri ve Dönen İşçiler» konulu teziyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İktisat Doktoru oldu (1973). Colombia Üniversitesi'nde misafir bilim adamı olarak araştırmalar yaptı (1974). Sosyal Siyaset bilim dalında doçent oldu (1983). Halen, Atatürk Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nde Sosyal Siyaset dalı öğretim Üyesi olarak görev yapan Kozak, 1970 yılından beri «Sosyal Siyaset», «Îşçi-Işveren İlişkileri», «Çalışma Ekonomisi», «Kamu Yönetimi» dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 1978 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. “Yüksek Lisans”ını Ege Üniversitesi  İktisat Fakültesi’nde “Kamu Yönetimi” alanında tamamladı. 1982-1983 yılları arasında İngiltere Reading Üniversitesi Politika Bölümü’nde araştırma ve incelemelerde bulundu.1984 yılında  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı’na “Öğretim Görevlisi” ve 1987’de aynı anabilim dalına “Yardımcı Doçent”  olarak atandı.

1989 tarihinde Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Doçent” unvanını kazandı.1995 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri  Anabilim Dalı’na “Profesör” olarak atandı. 1996-1999 yılları arasında SAÜ İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

Bilal Eryılmaz, Rektör danışmanlığı, Senato üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nda ekonomi danışmanlığı ve Kamu Yönetimi Bölümü başkanlığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Ömer Anayurt

1963'te Ankara'da doğdu. 1982'de lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986'da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi') 1989'da yüksek lisans (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi; Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1991-1992 tarihleri arasında Fransa'da dil ve doktora çalışmalarında bulundu. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yardımcı doçentliğe atandı. 2005 yılında Anayasa Hukuku bilim dalında doçent olan Anayurt 2010 tarihinde aynı üniversitede profesörlüğe yükseltilerek atandı.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı, çeşitli akademik birimlerde bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, Fakülte Yönetim kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Bazı projelerde yer aldı. Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliği de yapan Anayurt 28.03.2011-31.12.2011 tarihlerinde boşalan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. 01.01.2012 tarihinden itibaren yeniden Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı. Anayurt, evli ve üç çocuk babası olup yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Burhanettin Duran

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010-2011 eğitim yılını George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak geçiren Duran, halen İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde siyaset bilimi profesörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır. Duran ayrıca, Dönüşüm Sürecinde Türkiye, Dünya Çatışma Bölgeleri I-II, Ortadoğu Yıllığı 2008, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, 2010, 2011 ve 2012 adlı eserlerin editörleri arasında olup, SETA'nın Genel Koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Halil KALABALIK

Prof. Dr. Halil Kalabalık; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1986 yılında bitirdikten sonra, 1987-1990 yılları arasında Bolu Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 05.08.1990-01.09.1992 tarihleri arasında Çaykara’da kaymakam olarak görev yaptı.  14.09.1992 tarihinde Kaymakam olarak atandığı Hasankeyf’ten 22.09.1993 tarihinde ayrılarak 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Kalabalık, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalına Doçent olarak atanmış, 2007 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. 02.04.2011-22.07.2016 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Halil Kalabalık’ın, idare, imar ve insan hakları hukuku ile yerel yönetimler alanında 10'a yakın kitabı, çok sayıda makalesi ve sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1995 yılında İngiltere’de The University of Durham Centre for Middle Eastern Studies'de tamamladı. Doktora derecesini de, İngiltere’de The University of Liverpool Institute of Public Administration and Management'den 1999 yılında aldı.

Kısa bir dönem Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi doktor olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2004 yılında kamu yönetimi dalında doçent oldu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Muharrem ES

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Sosyal Siyaset alanında Yüksek Lisans eğitimi almış, "Sosyal Politika Açısından İstanbul'un Metropoliten Alanının Yapısı" başlıklı doktora teziyle bilim doktoru unvanını almıştır. 1993-2002 yılları arası Sakarya Üniversites Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. Halen Yalova Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi bölümünde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini yürütmektedir.