Davetli Konuşmacılar

Davetli Konuşmacılar

Ahmet İYİMAYA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı

Ahmet İyimaya, 22 Kasım 1950'de Amasya/Yuva köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.
Ankara Barosuna bağlı olarak uzun yıllar serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu ve TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyesidir. Sorumluluk hukuku, siyaset hukuku alanlarında yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. "Siyaset Kurumunun Ortak Günahı: Yasama Reformu" adlı incelemesi 2011 yılında Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlandı.
20 ve 21. Dönemde Amasya, 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu. 24. Dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
İyi düzeyde Arapça, az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

1957 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya gelen Adem Sözüer, Van Atatürk Lisesi'nden mezun olmasının akabinde bir süre Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ne devam etmiş, ancak bu okulu bitirmeden 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne girmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Sözüer, bir süre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nda da çalışmıştır. Akademik hayata Kayıhan İçel'in asistanı olarak başlayan Adem Sözüer, 1987 yılında yüksek lisansını tamamlamış, 1993 yılında hukuk doktoru ünvanını, 2000 yılında ise ceza hukuku doçenti ünvanını iktisap etmiştir.

İzzet Özgenç ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından olan Adem Sözüer, 2008 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nda profesör olmuştur. Alman ceza hukuku doktrini alanında engin bir birikime sahip olan Sözüer, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atanmıştır. Bu görevinin dışında İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku alanında ders vermektedir. Bunun yanında Sözüer'in fikir babası olarak başlattığı ve dünyada bir ilk niteliğinde olan “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”'nin de başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Siyaset Bilimi Dalında Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar Bilim Dalında Doçent oldu. Karşılaştırmalı siyaset ve Türk siyasal hayatı konularında çalışmakta ve bu alanlarda yayımlanmış çok sayıda bilimsel makale ve kitabı bulunmaktadır. ALKAN’ın yayımlanış kitapları şunlardır: Karşılaştırmalı Siyaset: Yarı Başkanlık Modelleri (Açılım Yayınları, İstanbul, 2013), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar (USAK Yayını, Ankara, 2011), Osmanlı Liberal Düşüncesi –Atila Doğan ile birlikte- (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2010), Azerbaycan Paradoksu (USAK Yayını, Ankara, 2010), Yerel Siyasetin Dönüşümü –İ. Ethem Taş ile birlikte- (Kesit Yayınları, İstanbul, 2007).

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

1956'da Kastamonu'da doğdu. Kastamonu Göl Öğretmen Okulu ve ardından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirip sonradan girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1977'de mezun oldu. Aynı Fakültede 1986'da hukuk doktoru, 1987'de yardımcı doçent, 1991'de doçent ve 1996'da da profesör oldu. İÜ Hukuk Fakültesinde uzun süre Dekan Yardımcılığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak girdiği Galatasaray Üniversitesi'nde, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yaptı. 2008-2012 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği yürütmüş ve 5 Ocak 2012 tarihinde YÖK tarafından Hukuk Fakültesi dekanlığına atanmıştır. 2008 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini,Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 17 Aralık 2003'te, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine seçimi cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onanmış, 2007 yılında görev süresinin dolmasının ardından ÜAK Yüzbaşıoğlu'nu yeniden YÖK üyeliğine seçmiş ve cumhurbaşkanı Abdullah Gül 4 Şubat 2008'de kendisini YÖK üyeliğine tekrar atamıştır ve Şubat 2012'de görev süresi dolmuştur.2012-2013 eğitim öğretim yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Anayasa Hukuku derslerini verecektir.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Ömer ÇAHA

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

1964 yılında Van'ın Erciş ilcesinde doğdu. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans, 1990 yılında da doktoraya başladı. Aynı yılın Ekim ayında TC. Başbakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Burada iki yıl çalıştıktan sonra istifa edip Bilkent Üniversitesi'nde doktora yaptığı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında doktorasını tamamladı. 
Siyaset düşüncesi, demokrasi teorisi, sivil toplum, kadın hareketi, Türkiye'nin siyasal yapısı, sosyal hareketler, siyasal parti ve seçim sistemleri gibi alanlarda uzmanlaşmış ve bu alanlarda çok sayıda İngilizce ve Türkçe yayınlar yapmıştır. 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE

Cumhurbaşkanı Danışmanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi

1949'da Kayseri-Erkilet'te doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nde mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültes Kamu Yönetimi Bölümü'nde asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümü başkanlığı görevini yürüttü.

Doç. Dr. Şükrü Karatepe, 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Kayseri'de 10 Kasım 1996 tarihinde partililere yaptığı bir konuşmada "Hakim güçler "ya bizim gibi yaşarsın ya da her türlü fitneyi, fesadı içinize sokarız" diyorlar. Bu yüzden de Refah Partili bakanlar bile kendi dünya görüşlerini bakanlıklarına yanşıtamıyorlar. Bu sabah ben de, resmi görevim,sıfatım nedeniyle bir törene katıldım. Süslü püslü görünüşüme bakıp da laik olduğumu sakın sanmayın. İnancımıza saygı duyulmadığı, sövüldüğü bir dönemde, içim kan ağlayarak, bu günkü törenlere katıldım. Belki Başbakan'ın bakanların, milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır. Ancak sizin hiçbir mecburiyetiniz yok. Bu düzen değişmeli, Bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin" söyleminde bulunmuş Refah Partisi Davası - Gerekçeli karar ve Ankara 1 No'lu DGM'den bir yıllık hapis ve beş yıl siyasetten uzak kalma cezası almış ve 24 Nisan 1998 de cezaevine giriş tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Danışma Kurulu Üyesidir.

01 Şubat 2016 dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına seçilmiştir.

Karatepe, evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Tanju TOSUN

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında ikincilik derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında tamamladı. Doçentlik tezini "Siyasal Hayat ve Kurumlar" alanında hazırladı. Bir süre Washington DC’deki Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, oy verme davranışları, seçim coğrafyası, siyasi kamuoyu araştırmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinde yoğunlaşan Prof. Dr. Tosun'un yayımlanmış sekiz kitabı vardır. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1988 yılında ikincilik derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında tamamladı. Doçentlik tezini "Siyasal Hayat ve Kurumlar" alanında hazırladı. Bir süre Washington DC’deki Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, oy verme davranışları, seçim coğrafyası, siyasi kamuoyu araştırmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinde yoğunlaşan Prof. Dr. Tosun'un yayımlanmış sekiz kitabı vardır. 

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yusuf Şevki Hakyemez, Trabzon’un Çaykara ilçesi Soğanlı Köyünde doğmuştur. Çaykara İmam Hatip Lisesini bitirdi ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimini bitirdi. 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktorasını yaptı.
2010 – 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısıdır.

Yusuf Şevki Hakyemez, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.  

Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

1993 yılında ODTÜ Felsefe bölümünden mezun olmuştur.  Yüksek lisansını “Michel Foucault’nun İktidar Olgusunu Çözümlemesi” konusu üzerine, doktorasını ise “Siyaset Teorisinde Demokratik Meşruluk ve Sorunları” konusu üzerine yapmıştır. 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olmuştur. 2014 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçmiş ve halen burada görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Serdar GÜLENER

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da, lisans eğitimimi 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi 2005 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimimi ise 2010 yılında Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları, anayasa teorisi, anayasacılık, anayasa yargısı, karşılaştırmalı anayasa hukuku ve hesap verebilirliktir.

Dr. Murat YILMAZ

Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Program Koordinatörü

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞ

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Lisans (2003) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Nebi Miş, doktorasını (2012) "Türkiye’de Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003" başlıklı doktora teziyle Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Belçika Katholieke Universiteit Leuven’de araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de güvenlik siyaseti, demokratikleşme, İslamcılık, Ortadoğu’da demokratikleşme ve Suriye konuları üzerinde çalışmakta ve Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde dersler vermektedir.Lisans (2003) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Nebi Miş, doktorasını (2012) "Türkiye’de Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003" başlıklı doktora teziyle Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sürecinde bir yıl süre ile Belçika Katholieke Universiteit Leuven’de araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de güvenlik siyaseti, demokratikleşme, İslamcılık, Ortadoğu’da demokratikleşme ve Suriye konuları üzerinde çalışmakta ve Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde dersler vermektedir.

Etyen MAHÇUPYAN

Gazeteci, Yazar

1950'de İstanbul'da Katolik Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1968'de Robert Koleji'nde lise eğitimini tamamlayan Mahçupyan, 1972'de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitedeki işletme alanında yüksek lisansını 1974'te bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nın iktisat bölümünde, uluslararası iktisat alanındaki yüksek lisansını 1977'de tamamlayıp bu bölümde 1977-1980 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı. 1980-96 yılları arasında üstdüzey şirketlerde yöneticilik ve kendi kurduğu şirketlerde işadamlığı yapan Mahçupyan, 1996 yılından itibaren entelektüel işlerle uğraşmak üzere ticari işlerini tasfiye etti. 1995–96 yıllarında Yeni Demokrasi Hareketi içerisinde yer alan yazar, 1997'de Radikal Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. 2000'de Radikal gazetesinden ayrılıp bir süre Yeni Binyıl gazetesinde yazmıştır. Ardından Mayıs 2001'de Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığına geçti. 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından bu gazetedeki sürekli yazılarını sonlandırmış ve Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu görevini 2010 Kasım'da bırakmıştır. Mayıs 2014'te Zaman gazetesinden ayrılmıştır. Ekim 2014'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olmuştur. Mart 2015'te görevi sona ermiştir.