Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 171 280
2. Öğretim Öğrencisi 162 276
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 115 131
Toplam 448 687
Genel Toplam 1135