Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 167 276
2. Öğretim Öğrencisi 157 282
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 96 122
Toplam 420 680
Genel Toplam 1100