Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 140 250
2. Öğretim Öğrencisi 134 259
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 110 126
Toplam 384 635
Genel Toplam 1019