Ana Sayfa
Yüksek Lisans
Mahalli İdareler ve Şehircilik (tezsiz)

Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans

Çok değerli öğrencilerimiz,

Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilimdalı tarafından 2011-2012 öğretim döneminde öğrenci almaya başlayan Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na hoşgeldiniz. Programın amacı, genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve özelde mahalli idare kuruluşlarında çalışanlara veya yerel yönetimler, şehircilik, çevre sorunları gibi konulara ilgi duyan lisans mezunlarına bu konularla ilgili teorik ve pratik bilgi paylaşımı yapmak, ülkemizde değişen mevzuat çerçevesinde ortaya çıkan yeniliklerle ilgili bilgi vermek, başka ülkelerde kent yönetimine ilişkin örnek uygulamaları aktarmak, küresel ve yerel düzeyde kentler ve yerel yönetimleri  etkileyen dinamikleri analiz etmektir. Bu kapsamda öğrencilerimizin yerel yönetimler düzeyinde stratejik planlama, çağdaş kent yönetimi, yeni yönetim teknikleri, performans değerlendirme, insan kaynakları yönetimi, imar uygulamaları, yönetime katılma ve demokrasi gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu portaldan size verilen kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak seçtiğiniz derslerle ilgili ders notu ve videolara, haftalık ilan edilen saatlerde yapılan sanal derslere, öğretim üyeleri ile iletişime geçmenizi sağlayan duyuru, mail, mesaj ve forumlar gibi araçlara erişmeniz mümkündür. Uzaktan eğitim son yıllarda Türkiye'de giderek artan bir öneme sahiptir. İlk yılı olmasına rağmen programımıza gösterilen ilgi de bunun bir kanıtıdır. Sakarya Üniversitesinin uzaktan öğretim konusunda 10 yılı aşkın tecrübesiyle bu programın da kaliteli bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyi. Programın daha ilerilere götürülmesi için sizden gelen görüş, düşünce ve önerileri de önemsemekteyiz.

Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü

Fotoğraflar